Muqoddimah

Dalam rangka mewujudkan generasi rabbani yang memiliki aqidah yang lurus, akal yang cerdas, akhlak yang mulia, tubuh yang sehat dan dinamis serta untuk mengembangkan citra sekolah islam yang profesional dan memberikan jasa pendidikan yang terbaik kepada masyarakat, maka yayasan “THARIQ BIN ZIYAD” melalui Lembaga Pendidikan Islam Terpadu menyelenggarakan pendidikan formal. Lembaga Pendidikan Islam Terpadu “THARIQ BIN ZIYAD” menjadikan pesan-pesan agama sebagai inspirator pada semua bidang pembelajaran dan menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai rujukan pertama dan utama dalam setiap kegiatan belajar mengajar di dalam maupun di luar sekolah.

Untuk mengembangkan kemampuan di atas diperlukan kerjasama yang baik dan dukungan semua elemen masyarakat baik moril maupun materil sehingga sistem pendidikan terpadu yang dijalankan dapat berlangsung secara efektif dan bermanfaat bagi terwujudnya siswa-siswi yang mempunyai dasar aqidah yang sholih dan wawasan yang luas.

Yayasan “THARIQ BIN ZIYAD” terus menerus melakukan evaluasi dan peningkatan dalam segala bidang, meliputi : peningkatan kualitas tenaga pengajar, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan kualitas dan efektifitas kurikulum pengajaran dan aspek lain yang mempengaruhi proses belajar mengajar.

Iklan

One Response to Muqoddimah

  1. Pak Adi berkata:

    Alhamdulillah… Semoga Thariq Bin Ziyad dapat senantiasa ‘berkibar” dalam dakwahnya di dunia pendidikan. Allahu Akbar …!!!

%d blogger menyukai ini: